Na čele PR agentúry CREATIVE PRESS, s.r.o.
stojí Andrea Hinková.
Viac ako 18 rokov sa pohybuje v mediálnom prostredí a to najmä so zameraním na rýchloobrátkový tovar a horeca segment. Vďaka tomu nadštandardne pozná maloobchodné a HORECA prostredie na Slovensku a pomery v ňom. Okrem toho, že vybudovala dva časopisy, vymyslela a zrealizovala niekoľko eventov, sú jej devízou nadštandardné vzťahy v mediálnej oblasti, analytické myslenie a schopnosť rýchleho vyhodnocovania aktuálnych situácií a komplikovaných procesov. V pracovnom profile je Tvorca, čiže človek, ktorý potrebuje neustále tvoriť a neznáša stagnáciu.