CREATIVE PRESS, s.r.o.
PR, Médiá, Events, Grafika, Publikačná činnosť

Základom úspešnej komunikácie je presne vedieť čo chceme povedať, komu a ako.
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov pristupujeme ku každému klientovi a jeho potrebám individuálne
a ponúkame mu celý komunikačný mix na jednom mieste.
PR agentúra CREATIVE PRESS s.r.o. zabezpečuje PR služby, krízovú komunikáciu, mediálne poradenstvo, nákup médií,
zabezpečenie eventov, teambuildingov, grafické služby od návrhu až po tlač, fotografické služby, monitoring médií, lobbing
a ďalšie podľa potrieb a želaní klientov.